วันที่ 11 คุณจุนมยอนจะฝึกขั้นพื้นฐานที่นนซานเสร็จแล้ว แต่ไม่มีพิธีจบเหมือนครั้งก่อนๆเพราะโควิด 
ก็จะไม่มีรูปให้เห็นอีก เสียดายแหละแต่ก็เข้าใจๆเน้อๆ https://t.co/10eMaQJCY6

วันที่ 11 คุณจุนมยอนจะฝึกขั้นพื้นฐานที่นนซานเสร็จแล้ว แต่ไม่มีพิธีจบเหมือนครั้งก่อนๆเพราะโควิด ก็จะไม่มีรูปให้เห็นอีก เสียดายแหละแต่ก็เข้าใจๆเน้อๆ https://t.co/10eMaQJCY6

Replies