#lugat

Bu haftaki kelimemiz "PÂYE"... "Sen bir serhat beyine gelin gidiyorsun, pâyeni bil" (Safiye Erol). #paye #pâye #benimsozlugum #benimsözlüğüm #kadem #akdemkadem #kelime #kelimeler #lugat #sözlük #türkçe https://t.co/V06hfAf4N3

Quoted @trtarsiv

Kaşgarlı Mahmud tarafından yazıldıktan sonra kaybolan, Türk dilinin en değerli eseri “Divanu Lugati’t-Türk”ün bulunuş hikayesine göz atalım. https://t.co/25tSKoj8Eh

Sahaf kitabın değerini anlar, Maarif Nezaretine gider. M.Nezareti istenen parayı çok bulur, almaz. Kitabı satın alan Diyarbakırlı Ali Emiri " Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazımsa, cihanın hazineleri kafi gelmez" der. #DivanuLugatitTürk #kitap #lugat #sozluk https://t.co/RKWuwEXGf4

Refik kelimesinin anlamdaşı arkadaş, dost, yoldaş, eş. #refik #eskikelimelergüzeldir #lugat #kamus

GÜNÜNKELİMESİ : #MÜPTEZEL /#MÜBTEZEL

Benim mücerret nazariyelerime karşı muârızlarımın müptezel teşbihler ve müşahhas delillerle müdâfaa ettikleri tez efkârıumûmiyeyi aldatabilirdi #PeyâmiSafâ

#GününKelimesi #Sözlük #Lugat #Kelime #Türkçe #Edebiyat #KubbealtıLugatı https://t.co/AQYc8DMNXf

GÜNÜNKELİMESİ : #MÜPTEZEL /#MÜBTEZEL Benim mücerret nazariyelerime karşı muârızlarımın müptezel teşbihler ve müşahhas delillerle müdâfaa ettikleri tez efkârıumûmiyeyi aldatabilirdi #PeyâmiSafâ #GününKelimesi #Sözlük #Lugat #Kelime #Türkçe #Edebiyat #KubbealtıLugatı https://t.co/AQYc8DMNXf

#GününKelimesi #hüzün : Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin elden  kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden duyulan tasa, üzüntü, gam, keder

#güzelkelimeler #günlükkelime
#lugat #sözlük #kelime https://t.co/0PhgLOPpmG

#GününKelimesi #hüzün : Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin elden  kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden duyulan tasa, üzüntü, gam, keder #güzelkelimeler #günlükkelime #lugat #sözlük #kelime https://t.co/0PhgLOPpmG

#GÜNÜNKELİMESİ : #TEVHİT #TEVHİD

Hakperestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir/
Bir nefes ayrılmadım tevhîdden Allah bir/ #MuallimNâci

Hakkı seven âşıkların eğlencesi tevhîd olur/
Aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhîd olur/ #NiyâzîMısrî

#SâmihaAyverdi #Sözlük #Lugat https://t.co/wHsxJpmW3i

#GÜNÜNKELİMESİ : #TEVHİT #TEVHİD Hakperestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir/ Bir nefes ayrılmadım tevhîdden Allah bir/ #MuallimNâci Hakkı seven âşıkların eğlencesi tevhîd olur/ Aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhîd olur/ #NiyâzîMısrî #SâmihaAyverdi #Sözlük #Lugat https://t.co/wHsxJpmW3i

#GÜNÜNKELİMESİ : #ÜLFET
 
Gördü Mecnun kim benî âdemde yok resm-i vefâ/
Vardı ol dîvâne vahşîlerle ülfet bağladı/#Hayâlî

Şûre-zâr etmiş cihânı şu’le-i nâr-ı nifâk/
Gülşen-i ülfette âsâr-ı tarâvet kalmamış/#LeskofçalıGālib

 “Tütün ile ülfetim yoktur.”

#Sözlük #Lugat #Kelime https://t.co/Y17OOaR54e

#GÜNÜNKELİMESİ : #ÜLFET Gördü Mecnun kim benî âdemde yok resm-i vefâ/ Vardı ol dîvâne vahşîlerle ülfet bağladı/#Hayâlî Şûre-zâr etmiş cihânı şu’le-i nâr-ı nifâk/ Gülşen-i ülfette âsâr-ı tarâvet kalmamış/#LeskofçalıGālib “Tütün ile ülfetim yoktur.” #Sözlük #Lugat #Kelime https://t.co/Y17OOaR54e

Lugat - Osmanlıca: Gımd;
Kılıf, kın, muhafaza. Bakla, bezelye, fasulya ve benzerleri gibi şeylerin kabuğu.

https://t.co/Mz13uYAlyd

#tarih #arkeoloji #lugat #osmanlıca #gımd https://t.co/tDuLFZ82X6

Lugat - Osmanlıca: Gımd; Kılıf, kın, muhafaza. Bakla, bezelye, fasulya ve benzerleri gibi şeylerin kabuğu. https://t.co/Mz13uYAlyd #tarih #arkeoloji #lugat #osmanlıca #gımd https://t.co/tDuLFZ82X6

📔 Sözlük | Vesayet Denetimi

Nedir bu Vesayet Denetimi?

#kamuyönetimi #sbky #sözlük #kelime #lugat https://t.co/ORbKEgzMMt

📔 Sözlük | Vesayet Denetimi Nedir bu Vesayet Denetimi? #kamuyönetimi #sbky #sözlük #kelime #lugat https://t.co/ORbKEgzMMt

- Deniz Lugatı -

@vecdihisar 'ın hazırladığı Deniz Lugatı her gün yeni bir sözcükle karşınızda:

İşte "İnebolu Kütüğü"!

#deniz #sözlük #lugat #denizlugatı #denizsözlüğü #matkapdergi #kültür #sanat #edebiyat https://t.co/WmeSnsvop7 https://t.co/VnYRoYRjn4
2

- Deniz Lugatı - @vecdihisar 'ın hazırladığı Deniz Lugatı her gün yeni bir sözcükle karşınızda: İşte "İnebolu Kütüğü"! #deniz #sözlük #lugat #denizlugatı #denizsözlüğü #matkapdergi #kültür #sanat #edebiyat https://t.co/WmeSnsvop7 https://t.co/VnYRoYRjn4

- Deniz Lugatı -

@vecdihisar 'ın hazırladığı Deniz Lugatı her gün yeni bir sözcükle karşınızda:

İşte "İzbandut"!

#deniz #sözlük #lugat #denizlugatı #denizsözlüğü #matkapdergi #kültür #sanat #edebiyat https://t.co/WmeSnsvop7

- Deniz Lugatı - @vecdihisar 'ın hazırladığı Deniz Lugatı her gün yeni bir sözcükle karşınızda: İşte "İzbandut"! #deniz #sözlük #lugat #denizlugatı #denizsözlüğü #matkapdergi #kültür #sanat #edebiyat https://t.co/WmeSnsvop7

Next Page