#NationalYouthDay

For some time now the phare "New Nigeria" has been the tread on social space and on the mouth of every young Nigerian What's your idea of a new Nigeria? #TheAwardNig #NationalYouthDAy #NewNigeria #Worldready #Youth #Celebrate #Solution #Issues

Lenovo Legion x @PlayApex Now is your chance to rise above the rest. Unmatched performance, purposeful engineering, modern design. Gear up with a machine as savage as you are. Stylish outside. Savage inside.

Meeting ID: 536 584 4516
Passcode: INTAWARD

Spread the word..... it's now or never.

#TheAwardNig
#NationalYouthDAy
#NewNigeria
#Worldready
#Youth
#Celebrate 
#Solution
#Issues https://t.co/klCzmYASUU

Meeting ID: 536 584 4516 Passcode: INTAWARD Spread the word..... it's now or never. #TheAwardNig #NationalYouthDAy #NewNigeria #Worldready #Youth #Celebrate #Solution #Issues https://t.co/klCzmYASUU

Kindly register https://t.co/V8yq1vWqAm Join Zoom Meeting https://t.co/zjKT33YJC1 Meeting ID: 536 584 4516 Passcode: INTAWARD Spread the word..... it's now or never. #TheAwardNig #NationalYouthDAy #NewNigeria #Worldready #Youth #Celebrate #Solution #Issues

You are the product of your past, but you are entitled to make yourself whatever you want to be. Happy National Youth Day #nationalyouthday #Maldives #AdduCity #youthgoals #youthprograms #veshisaafu #irunners #Ufaaverikan #mikanveyheh #doyourshare https://t.co/sXx3mcO9S1
4

You are the product of your past, but you are entitled to make yourself whatever you want to be. Happy National Youth Day #nationalyouthday #Maldives #AdduCity #youthgoals #youthprograms #veshisaafu #irunners #Ufaaverikan #mikanveyheh #doyourshare https://t.co/sXx3mcO9S1

National Youthday Celebration Gonna Happen Different This Time In Gdh.Thinadhoo 💯 #NationalYouthday 🇲🇻 ⁦@AhmedMahloof⁩ ⁦@Mnaasihhttps://t.co/JqrMH0ol5O

Quoted @maldivianrc

It's National Youth Day 2020! Much of our volunteer teams are made up of and lead by volunteers who are drivers of positive change in communities. Including youth not only empowers them, but also encourages meaningful participation and contribution. https://t.co/mg4CWEabr5

It's National Youth Day 2020! 

Much of our volunteer teams are made up of and lead by volunteers who are drivers of positive change in  communities. 

Including youth not only empowers them, but also encourages meaningful participation and contribution. https://t.co/mg4CWEabr5

#NationalYouthDay ♥️ https://t.co/CJCEZBclXd

ޤައުމު  ބިނާކުރުމުގައި  އެންމެ  އިސް  ދައުރެއް  އަދާކުރާ  ބަޔަކީ  ޒުވާނުން. ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ! #NationalYouthDay @MoYSCEmv https://t.co/XrPRJizkPo
2

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ޒުވާނުން. ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ! #NationalYouthDay @MoYSCEmv https://t.co/XrPRJizkPo

@Mihaarunews ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި އެތަކެއް ޒުވާނުން މުޖްތަމައުގައި އުޅޭކަމީ ޝައްކެއް ނެތް ކަމެއް. އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އާއި އަޅާލުން ދިނުމަކީ ޤައުމުގެ ކުރިމަގާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެއް. ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންނަކީ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލް. #NationalYouthDay

Quoted @Desmondsmart

I think we the youths need to declare 20th October 2020 a National Youth Day in remembrance of the departed souls, also to refresh our memories over the incident so as not to give way to these people again in the coming elections because forgetfulness is the problem of Nigerians! https://t.co/1VxpELDF4T

#NationalYouthDay #SeyiTinubu #EndSARS #EndNigeriaNow https://t.co/xsfDOuP9yS

Quoted @Ken_Elelegwu

True! 20:10 #NationalYouthDay #NYD @8:10pm on October 20th of every year, we should honour our heroes https://t.co/jPtjAigjuU

#NationalYouthDay https://t.co/3gjJOmCc8s

Quoted @Desmondsmart

@THISDAYLIVE I think we the youths need to declare 20th October 2020 a National Youth Day in remembrance of the departed souls, also to refresh our memories over the incident so as not to give way to these people again in the coming elections because forgetfulness is the problem of Nigerians~

True! 20:10 #NationalYouthDay #NYD @8:10pm on October 20th of every year, we should honour our heroes https://t.co/jPtjAigjuU

Happy #NationalYouthDay to all youth, those with the spirit of youth & young hearts 😄❤️ https://t.co/0Z9MfoEim3
4

Happy #NationalYouthDay to all youth, those with the spirit of youth & young hearts 😄❤️ https://t.co/0Z9MfoEim3

Dhivehi zuvaanunge dhuvahuge munaasabathugai tho male’ muskulhi umuruge meehaku sihhathaai behey vazeerakah thi ayyan kurevvee ? @ibusolih @MvSpokesperson #NationalYouthDay

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ޒުވާނުން. ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވައި އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. ކްރިކެޓް  އާއިލާ އަށް ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ 
@AhmedMahloof @mofaisal12 #NationalYouthDay https://t.co/MceIqRzuDl

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ޒުވާނުން. ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވައި އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. ކްރިކެޓް އާއިލާ އަށް ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ @AhmedMahloof @mofaisal12 #NationalYouthDay https://t.co/MceIqRzuDl

On this National Youth Day, we must encourage the youth of our community to utilize their abilities as best as they can while fighting for what is just and fair. We must provide a safe environment for them to thrive in, whatever their aspirations are. #NationalYouthDay

Next Page