#Myeon4U

17.มุมถ่ายจากข้างหลัง ไม่ต้องเห็นหน้าเน้นวิวหรือลองเรียกชื่อให้หันมาดูเป็นธรรมชาติ
18.รูปเซลฟี่ หน้าตาสำคัญที่สุดเพราะปกปิดด้วยแฟชั่นไม่ได้ (พูดเล่นๆ5555) ให้ถ่ายมุมบนหน้าจะเรียว ตรงมุมบนที่มีแสงธรรมชาติดีที่สุด

- จบ -
#มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/t8xW4Qe7vH
4

17.มุมถ่ายจากข้างหลัง ไม่ต้องเห็นหน้าเน้นวิวหรือลองเรียกชื่อให้หันมาดูเป็นธรรมชาติ 18.รูปเซลฟี่ หน้าตาสำคัญที่สุดเพราะปกปิดด้วยแฟชั่นไม่ได้ (พูดเล่นๆ5555) ให้ถ่ายมุมบนหน้าจะเรียว ตรงมุมบนที่มีแสงธรรมชาติดีที่สุด - จบ - #มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/t8xW4Qe7vH

The richest mine ever discovered is on the deadliest planet in the galaxy.

13.ถ้ามีมุมที่อยากถ่ายให้เดินช้าๆ
14.ถ่ายให้เหมือนเช่าสถานที่คือไปแต่เช้า!และอดทนรอจนกว่าจะไม่มีคนหรือใช้ร่างกายบังคน
15.ถ่ายรูปฟิลอารมณ์ที่กระจก
16.นั่งเป็น object ในฉาก

#มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/J2BVhXQIIQ
4

13.ถ้ามีมุมที่อยากถ่ายให้เดินช้าๆ 14.ถ่ายให้เหมือนเช่าสถานที่คือไปแต่เช้า!และอดทนรอจนกว่าจะไม่มีคนหรือใช้ร่างกายบังคน 15.ถ่ายรูปฟิลอารมณ์ที่กระจก 16.นั่งเป็น object ในฉาก #มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/J2BVhXQIIQ

9.ให้คนถ่ายเรียกชื่อ รูปจะออกมาเป็นธรรมชาติ ทำเหมือนไม่รู้ แกล้งเขิน
10.ใช้พร็อพ ตกแต่งพื้นที่ไม่ให้โล่ง
11.ต้องทำหน้าให้เข้ากับคอนเซ็ปท์ 
12.ฉากบันไดให้ค่อยๆเดินขึ้นๆลงๆ

#มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/jA7wtFeLdn
4

9.ให้คนถ่ายเรียกชื่อ รูปจะออกมาเป็นธรรมชาติ ทำเหมือนไม่รู้ แกล้งเขิน 10.ใช้พร็อพ ตกแต่งพื้นที่ไม่ให้โล่ง 11.ต้องทำหน้าให้เข้ากับคอนเซ็ปท์ 12.ฉากบันไดให้ค่อยๆเดินขึ้นๆลงๆ #มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/jA7wtFeLdn

5.เช็คมุมล่วงหน้า
6.จัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง
7.ให้คนถ่ายยืน ตอนที่นั่งเก้าอี้
8.แกล้งทำอะไรสักอย่าง อย่างธรรมชาติ (เล่นมือถือ)

#มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/o9PfCCemSl
4

5.เช็คมุมล่วงหน้า 6.จัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง 7.ให้คนถ่ายยืน ตอนที่นั่งเก้าอี้ 8.แกล้งทำอะไรสักอย่าง อย่างธรรมชาติ (เล่นมือถือ) #มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/o9PfCCemSl

เคล็ดลับการถ่ายของคุณคอตตอน 📸

1.ถ่ายตอนได้รับแสงสว่างจากแสงแดด
2.คนถ่ายต้องนั่งถ่าย ละเอาคางลงนิดนึงไม่ให้หน้าใหญ่
3.กดถ่ายรัวๆ ถ้าถ่ายร้อยรูปก็จะได้สักรูปที่ใช้ได้
4.ตัดพร็อพที่ไม่มีความหมายออก

#มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/nSkUGByeJR
4

เคล็ดลับการถ่ายของคุณคอตตอน 📸 1.ถ่ายตอนได้รับแสงสว่างจากแสงแดด 2.คนถ่ายต้องนั่งถ่าย ละเอาคางลงนิดนึงไม่ให้หน้าใหญ่ 3.กดถ่ายรัวๆ ถ้าถ่ายร้อยรูปก็จะได้สักรูปที่ใช้ได้ 4.ตัดพร็อพที่ไม่มีความหมายออก #มยอนฟอร์ยู #Myeon4U #수호 #준면 https://t.co/nSkUGByeJR

MY FAV SONG IN SELF PORTRAIT IS SELF PORTRAIT???? OMG 😭😭

#Myeon4U @weareoneEXO https://t.co/sfqfco1OEX
2

MY FAV SONG IN SELF PORTRAIT IS SELF PORTRAIT???? OMG 😭😭 #Myeon4U @weareoneEXO https://t.co/sfqfco1OEX

I love how he showed us album preparations #Myeon4U @weareoneEXO

I thought I would watch #Myeon4U when I would miss him but it was clearly a wrong decision. I am tearing up. I miss him so fking much

Next Page