#MyTwitterAnniversary

#MyTwitterAnniversary

رفقای درجه یکی رو در سالی که گذشت باهاشون آشنا شدم،کلی نکته و ریزکاری هم به کمک هوایی زمینی زدناتون یاد گرفتم،هزاران توییت شر و ور دیدم ک فیواستار شد ک واقعا دست خوش،بی سلیقگی ی عده نمایان شد و دوستی هایی،پایان یافت🙄

امیدوارم سال پنجم راضی تر باشید✌♥️ https://t.co/Kk6TTlPJeK

#MyTwitterAnniversary رفقای درجه یکی رو در سالی که گذشت باهاشون آشنا شدم،کلی نکته و ریزکاری هم به کمک هوایی زمینی زدناتون یاد گرفتم،هزاران توییت شر و ور دیدم ک فیواستار شد ک واقعا دست خوش،بی سلیقگی ی عده نمایان شد و دوستی هایی،پایان یافت🙄 امیدوارم سال پنجم راضی تر باشید✌♥️ https://t.co/Kk6TTlPJeK

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary
Melusi
Pearl Thusi
MacG
Mihlali https://t.co/nGamMBWRQs

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary Melusi Pearl Thusi MacG Mihlali https://t.co/nGamMBWRQs

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary 

もうこのアカウントも11年かw
オタクアカウントも気づけば11年(*´ω`*) https://t.co/ccCQcIiVWI

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary もうこのアカウントも11年かw オタクアカウントも気づけば11年(*´ω`*) https://t.co/ccCQcIiVWI

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/dN47RQbOzM

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/dN47RQbOzM

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/vcMIT34B6n

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/vcMIT34B6n

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary 
もう11年か。どこまで使い切れてるかわからないが、ツイッターでホント勉強させてもらってます https://t.co/d11OsxNa2Q

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary もう11年か。どこまで使い切れてるかわからないが、ツイッターでホント勉強させてもらってます https://t.co/d11OsxNa2Q

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/MsoyC4eiJW

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/MsoyC4eiJW

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/ksfLTY9fwV

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/ksfLTY9fwV

Weet jij nog wanneer je je hebt geregistreerd bij Twitter? Ik wel! #MyTwitterAnniversary https://t.co/mX2qQNNzNA

Weet jij nog wanneer je je hebt geregistreerd bij Twitter? Ik wel! #MyTwitterAnniversary https://t.co/mX2qQNNzNA

ぬ~ん
4 minutes ago
Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary 
そんな昔のこと、覚えてないよ…… https://t.co/XbgUN7Tjwp

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary そんな昔のこと、覚えてないよ…… https://t.co/XbgUN7Tjwp

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary 
おはようございます。
どうやらそのようです。
11年か…。 https://t.co/mW0Eg69pba

Twitterに登録した日を覚えていますか?#MyTwitterAnniversary おはようございます。 どうやらそのようです。 11年か…。 https://t.co/mW0Eg69pba

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/KQPbPUPsIz

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/KQPbPUPsIz

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/P5oghS8LCG

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/P5oghS8LCG

Bruh my Twitter account is a decade old LOL #MyTwitterAnniversary https://t.co/0Us7T69wAk

Bruh my Twitter account is a decade old LOL #MyTwitterAnniversary https://t.co/0Us7T69wAk

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/Ro2inMS5Su

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/Ro2inMS5Su

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary plz follow me https://t.co/zBya56wPJQ

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary plz follow me https://t.co/zBya56wPJQ

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/c5XxcWcclv

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/c5XxcWcclv

Nauman
10 minutes ago
Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/WRioE6jMFc

Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary https://t.co/WRioE6jMFc

Next Page