#การอ้างเหตุผล

Sarah has been living with relapsing MS since 2010 and believes that staying current on available treatment options positively impacts her outlook on her patient journey. #MultipleSclerosis https://t.co/et5Hl5ngr0 https://t.co/1mhcov9ito

เขียนโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยน #การอ้างเหตุผล

ผู้หญิงทุกคนชอบเซอร์ไพร์ซ น้องเพื่อนไม่ชอบเซอร์ไพรซ์ หมายความว่า น้องเพื่อนไม่ใช่ผู้หญิง #การอ้างเหตุผล 555555555555555

บิ๊กตีกลอง น้ำตาลชอบคนตีกลอง =นำ้ตาลชอบบิ๊ก สมเหตุสมผล #การอ้างเหตุผล 55555

ice-dge
8 years ago

เรียนเรื่อง #การอ้างเหตุผล *0*

mnn
8 years ago

เวลานอนไม่หลับ คนปกติเค้าให้นับแกะ แต่เรา เวลานอนไม่หลับ เราจะนับเป็ด เพราะฉะนั้น เราไม่ปกติ #จิต #การอ้างเหตุผล orz

mnn
8 years ago

เหตุ โหวตเยอะ ผล กินมาม่าแทนข้าว #การอ้างเหตุผล ;3

Next Page