#கழக

#வருங்கால முதல்வர் #மக்கள் செல்வர் அண்ணன் #டிடிவி #தினகரன் அவர்களின் போர்படை தளபதி #கழக துணை பொதுச்செயலாளர்,தஞ்சை #வடக்கு மாவட்ட கழக செயலாளர்  #மரியாதைக்கும் #பாசத்திற்கும் உரிய அண்ணன் M. ரங்கசாமி,MA,BL, அவர்களின் #திருமண நாளில் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். https://t.co/FKn27uB4xq

#வருங்கால முதல்வர் #மக்கள் செல்வர் அண்ணன் #டிடிவி #தினகரன் அவர்களின் போர்படை தளபதி #கழக துணை பொதுச்செயலாளர்,தஞ்சை #வடக்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் #மரியாதைக்கும் #பாசத்திற்கும் உரிய அண்ணன் M. ரங்கசாமி,MA,BL, அவர்களின் #திருமண நாளில் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். https://t.co/FKn27uB4xq

"வயிற்றுப் பிழைப்பிற்காக வீதிக்கு வரும் மக்களை அடித்துத்துரத்த ஊரடங்கைப் பயன்படுத்தும் அரசு - அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் நொறுங்கிப் போனதை ஏன் உணர மறுக்கிறது?"

- #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/WJqhbNJI62

"வயிற்றுப் பிழைப்பிற்காக வீதிக்கு வரும் மக்களை அடித்துத்துரத்த ஊரடங்கைப் பயன்படுத்தும் அரசு - அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் நொறுங்கிப் போனதை ஏன் உணர மறுக்கிறது?" - #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/WJqhbNJI62

"ஊரடங்கினால் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்திற்கே பணமின்றி - வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கியுள்ள மக்களின் மின் கட்டணத்தை குறைக்க அதிமுக அரசு ஏன் மறுக்கிறது?"

- #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/rO8qvhWqXN

"ஊரடங்கினால் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்திற்கே பணமின்றி - வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கியுள்ள மக்களின் மின் கட்டணத்தை குறைக்க அதிமுக அரசு ஏன் மறுக்கிறது?" - #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/rO8qvhWqXN

"வயிற்றுப் பிழைப்பிற்காக வீதிக்கு வரும் மக்களை அடித்துத்துரத்த ஊரடங்கைப் பயன்படுத்தும் அரசு - அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் நொறுங்கிப் போனதை ஏன் உணர மறுக்கிறது?"

- #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/YTjFmIvqqy

"வயிற்றுப் பிழைப்பிற்காக வீதிக்கு வரும் மக்களை அடித்துத்துரத்த ஊரடங்கைப் பயன்படுத்தும் அரசு - அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் நொறுங்கிப் போனதை ஏன் உணர மறுக்கிறது?" - #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/YTjFmIvqqy

"ஊரடங்கினால் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்திற்கே பணமின்றி - வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கியுள்ள மக்களின் மின் கட்டணத்தை குறைக்க அதிமுக அரசு ஏன் மறுக்கிறது?"

- #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/nDgtIVKhIz

"ஊரடங்கினால் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்திற்கே பணமின்றி - வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கியுள்ள மக்களின் மின் கட்டணத்தை குறைக்க அதிமுக அரசு ஏன் மறுக்கிறது?" - #கழக #தலைவர் மாண்புமிகு #தளபதியார் @mkstalin @arivalayam அவர்கள் கேள்வி. https://t.co/nDgtIVKhIz

#கழக துணை பொதுச்செயலாளர்  திரு.M.ரெங்கசாமி.B.Sc,B.L., அவர்களது திருமண நாளில்... 

திருவாரூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் 
திரு #S_காமராஜ் https://t.co/DdLtprDZaX,B.Ed., அவர்கள்
திருவாரூர் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் 
கழக துணைப் பொதுச் செயலாளருக்கு இனிப்பு ஊட்டி வாழ்த்தினார்... https://t.co/VaC9X2NGql

#கழக துணை பொதுச்செயலாளர் திரு.M.ரெங்கசாமி.B.Sc,B.L., அவர்களது திருமண நாளில்... திருவாரூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் திரு #S_காமராஜ் https://t.co/DdLtprDZaX,B.Ed., அவர்கள் திருவாரூர் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் கழக துணைப் பொதுச் செயலாளருக்கு இனிப்பு ஊட்டி வாழ்த்தினார்... https://t.co/VaC9X2NGql

#கழக துணை பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் திரு.M.ரெங்கசாமி அவர்களது திருமண நாளில்... 
திருவாரூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் 
திரு #S_காமராஜ் https://t.co/2X9kzbrL8k,B.Ed., அவர்களால் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டபோது.... https://t.co/xNFGiTUwLi

#கழக துணை பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் திரு.M.ரெங்கசாமி அவர்களது திருமண நாளில்... திருவாரூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் திரு #S_காமராஜ் https://t.co/2X9kzbrL8k,B.Ed., அவர்களால் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டபோது.... https://t.co/xNFGiTUwLi

#கழக துணை பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் திரு.M.ரெங்கசாமி அவர்களது திருமண நாளில்... 
திருவாரூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் 
திரு #S_காமராஜ் https://t.co/HkKDvAvr1m,B.Ed., அவர்களால் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டபோது.... https://t.co/MF3mLEeubs

#கழக துணை பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் திரு.M.ரெங்கசாமி அவர்களது திருமண நாளில்... திருவாரூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் திரு #S_காமராஜ் https://t.co/HkKDvAvr1m,B.Ed., அவர்களால் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டபோது.... https://t.co/MF3mLEeubs

#இன்று திருமண நாள் விழா காணும்..
#கழக துணைப் பொது செயலாளர்..
#மரியாதைக்குறிய  அண்ணாச்சி திரு.ரெங்கசாமி அவர்களுக்கு...
#இனிய திருமண நாள் விழா.
நூறாண்டு காலம் நோய்நொடியில்லாமல் வாழ்க பல்லாண்டு.
.வணங்குகிறேன் 
 கழக முகநூல் போராளி எம்ஜிஆர் மாரியப்பன் தொண்டைமான் நெல்லை மாநகர் மாவட்டம் https://t.co/Z0BnxBiZfW

#இன்று திருமண நாள் விழா காணும்.. #கழக துணைப் பொது செயலாளர்.. #மரியாதைக்குறிய அண்ணாச்சி திரு.ரெங்கசாமி அவர்களுக்கு... #இனிய திருமண நாள் விழா. நூறாண்டு காலம் நோய்நொடியில்லாமல் வாழ்க பல்லாண்டு. .வணங்குகிறேன் கழக முகநூல் போராளி எம்ஜிஆர் மாரியப்பன் தொண்டைமான் நெல்லை மாநகர் மாவட்டம் https://t.co/Z0BnxBiZfW

காணொலி காட்சி கூட்டத்தில் #கழக #தலைவர் #தளபதி அவர்கள் ♠♥ https://t.co/d3Cf2MkEvn
3

காணொலி காட்சி கூட்டத்தில் #கழக #தலைவர் #தளபதி அவர்கள் ♠♥ https://t.co/d3Cf2MkEvn

#கழக #தலைவர் #தளபதி அவர்களின் அறிவிப்பின்படி #ஈரோடு_தெற்கு_மாவட்ட_திமுக சார்பில் ஈரோடு மாநகர் கோட்டை பகுதிக்குட்பட்ட ராஜாஜிபுரம் பகுதியில் 1260 குடும்பங்களுக்கு அரிசி மளிகை பொருட்களை #மாவட்ட_கழக_செயலாளர் அண்ணன் #சு_முத்துசாமி அவர்கள் வழங்கினார் ®♠♥🙏🙏🙏 https://t.co/EwU4tpdm1R
4

#கழக #தலைவர் #தளபதி அவர்களின் அறிவிப்பின்படி #ஈரோடு_தெற்கு_மாவட்ட_திமுக சார்பில் ஈரோடு மாநகர் கோட்டை பகுதிக்குட்பட்ட ராஜாஜிபுரம் பகுதியில் 1260 குடும்பங்களுக்கு அரிசி மளிகை பொருட்களை #மாவட்ட_கழக_செயலாளர் அண்ணன் #சு_முத்துசாமி அவர்கள் வழங்கினார் ®♠♥🙏🙏🙏 https://t.co/EwU4tpdm1R

2021 ல்வெற்றிக்கனியை பறித்து #தலைமையின் காலடியில் சமர்ப்பிக்க காத்திருக்கும் #கழக #தகவல் தொழில் நுட்பப் பிரிவு..

#IT_WING_DGL
#IT_WING_VDSR https://t.co/pfEUzGOm7e

2021 ல்வெற்றிக்கனியை பறித்து #தலைமையின் காலடியில் சமர்ப்பிக்க காத்திருக்கும் #கழக #தகவல் தொழில் நுட்பப் பிரிவு.. #IT_WING_DGL #IT_WING_VDSR https://t.co/pfEUzGOm7e

தமிழின் தனிப்பெரும்  அடையாளமான பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்களின் அன்பு மகன் கவிமாமணி திரு.மன்னர் மன்னன் அவர்கள் காலமான செய்தி அறிந்து வருத்தமுற்றதாக 
#கழக பொதுச்செயலாளர்
மக்கள் செல்வர்_அண்ணன்
திரு_டி_டி_வி #தினகரன்_அவர்களின்_இரங்கல் #அறிக்கை...
 
#Ammk#
#TTVDhinakaran# https://t.co/HAnntnycnw

தமிழின் தனிப்பெரும் அடையாளமான பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்களின் அன்பு மகன் கவிமாமணி திரு.மன்னர் மன்னன் அவர்கள் காலமான செய்தி அறிந்து வருத்தமுற்றதாக #கழக பொதுச்செயலாளர் மக்கள் செல்வர்_அண்ணன் திரு_டி_டி_வி #தினகரன்_அவர்களின்_இரங்கல் #அறிக்கை... #Ammk# #TTVDhinakaran# https://t.co/HAnntnycnw

#கழக தலைவர் வழியில் தொய்வில்லாமல் மக்கள் பணியாற்றும் பாசமிகு அண்ணன் 

#பாரப்பட்டியார் அவர்கள்🖤❤

#ondrinaivom_vaa https://t.co/M082R5JpfS
4

#கழக தலைவர் வழியில் தொய்வில்லாமல் மக்கள் பணியாற்றும் பாசமிகு அண்ணன் #பாரப்பட்டியார் அவர்கள்🖤❤ #ondrinaivom_vaa https://t.co/M082R5JpfS

கழக பொதுச்செயலாளரின் இன்றைய அறிக்கை #TTVDhinakaran l #AMMK

#கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.#டிடிவி_தினகரன் அவர்களின் அறிக்கை வெளியிட்ட பிறகு அரசு மாற்றம் செய்து இருந்த 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பாடத்தொப்பு முறையை ரத்து செய்தது. பள்ளி கல்வித்துறை.. 

#மாணவர்கள்நலனில்_அமமுக https://t.co/AhMiOkTpmw

கழக பொதுச்செயலாளரின் இன்றைய அறிக்கை #TTVDhinakaran l #AMMK #கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.#டிடிவி_தினகரன் அவர்களின் அறிக்கை வெளியிட்ட பிறகு அரசு மாற்றம் செய்து இருந்த 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பாடத்தொப்பு முறையை ரத்து செய்தது. பள்ளி கல்வித்துறை.. #மாணவர்கள்நலனில்_அமமுக https://t.co/AhMiOkTpmw

#கழக மாநில வழக்கறிஞர் அணி  #துணைசெயலாளர் R Karthick Sevugapperumal  அவர்களுக்கு இனிய #பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். https://t.co/qCzzBE4nis

#கழக மாநில வழக்கறிஞர் அணி #துணைசெயலாளர் R Karthick Sevugapperumal அவர்களுக்கு இனிய #பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். https://t.co/qCzzBE4nis

Next Page