Replies
  • @mataonline आज वर्ल्डस सायकल डे आहे, आणि त्यात देवाने सायक्लोन आणलंय.. च्यायला देव पण चला हवा येऊ द्या टाईप ईनोद करून परिक्षा घेतोय.

    0
    0
    0