Quoted @AyushBate

Хүний эрх чөлөөг үгүйсгэдэг, Хүний эрх зөрчдөг, Цаазын ял дэмждэг, Зарчимч бус, Гуйвж дайвсан, Хуурамч Ардчилсан ийм хүнийг хэзээ ч сонгож болохгүй! Төрд ард түмэнд энэ улсад аюултай хүн. Ийм улсыг #ЗАЙЛУУЛЦГААЯ! https://t.co/jSVxfuMXGK

❗️❗️ сонгож болохгүй https://t.co/RxXMgpRjLO