Replies
  • @acarbaltas @baltasgrubu “25-30 yaşlarına geldiğimizde erteleme becerisine sahip kişilerin uzun erimli hedeflere ulaşma konusunda daha başarılı olduklarını, bu kişiler arasında uyuşturucu kullanımının daha az ve eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğunu, sorun çözme, yaratıcı düşünce ve dürtüsel +

    1
    0
    1