Navázali jsme spolupráci s Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Studenti z oboru Systémový administrátor IT mají možnost absolvovat praxe v naší společnosti. V rámci této spolupráce budeme také pro studenty pořádat odborné přednášky.