Leuke inspirerende sessie gehad in Leeuwarden bij Hogeschool NHL Stenden. Samen met studenten lectoren en “buitenstaanders” gediscussieerd over de rol die de Hogeschool zou moeten vervullen in het licht van manifeste maatschappelijke uitdagingen