Welsh Water

Welsh Water

@DwrCymru

Followers20.5K
Following4.1K

[Here: Mon-Fri 8am-8pm/Sat 8:30am-1.30pm] Darparu dŵr a diogelu'n hamgylchedd • Providing water for health, cleaning waste water to protect our environment

Cymru / Wales & Herefordshire
Joined on May 30, 2009
Statistics

We looked inside some of the tweets by @DwrCymru and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
5 hours
Average replies
0
Average retweets
3
Average likes
5
Tweets with photos
79 / 100
Tweets with videos
21 / 100
Tweets with links
0 / 100

Rankings (sorted by number of followers)

39. in country United Kingdom and category Industrial

473. in category Industrial

Please help us keep our reservoirs safe and beautiful for everyone. These beauty spots are for everyone to enjoy and damage done takes time and money to repair. Trespassers and vandals will be prosecuted. https://t.co/wFF29zXJCT

Please help us keep our reservoirs safe and beautiful for everyone. These beauty spots are for everyone to enjoy and damage done takes time and money to repair. Trespassers and vandals will be prosecuted. https://t.co/wFF29zXJCT

Helpwch ni i gadw ein cronfeydd yn ddiogel ac yn brydferth i bawb. Mae'r mannau hardd yma i bawb eu mwynhau ac mae difrod yn cymryd amser ac arian i'w drwsio. Byddwn yn erlyn tresmaswyr a fandaliaid. https://t.co/kmgo3ptSH4

Helpwch ni i gadw ein cronfeydd yn ddiogel ac yn brydferth i bawb. Mae'r mannau hardd yma i bawb eu mwynhau ac mae difrod yn cymryd amser ac arian i'w drwsio. Byddwn yn erlyn tresmaswyr a fandaliaid. https://t.co/kmgo3ptSH4

Gredech chi fyth y pethau mae’n tîm gwastraff yn eu ffeindio mewn carthffosydd.

Ffeindiodd Jonathan grys rygbi yn Rhydaman yr wythnos ’ma – wir! Mae cam-drin carthffosydd yn gallu achosi llifogydd a llygredd mewn cartrefi ac yn yr amgylchedd.

Rhowch eich sbwriel yn y bin https://t.co/5EFIa5A5W0

Gredech chi fyth y pethau mae’n tîm gwastraff yn eu ffeindio mewn carthffosydd. Ffeindiodd Jonathan grys rygbi yn Rhydaman yr wythnos ’ma – wir! Mae cam-drin carthffosydd yn gallu achosi llifogydd a llygredd mewn cartrefi ac yn yr amgylchedd. Rhowch eich sbwriel yn y bin https://t.co/5EFIa5A5W0

You wouldn’t believe the things our waste team find in our sewers. Jonathan came across a rugby top in Ammanford and we’re wondering how that got in there.

Sewer misuse can cause flooding and pollution in homes and the
local environment. Put your rubbish in the bin. https://t.co/0qlfIqK9Rw

You wouldn’t believe the things our waste team find in our sewers. Jonathan came across a rugby top in Ammanford and we’re wondering how that got in there. Sewer misuse can cause flooding and pollution in homes and the local environment. Put your rubbish in the bin. https://t.co/0qlfIqK9Rw

Mae ein timau yn gweithio’n galed yn trwsio pibellau dŵr sy’n gollwng 💦fel nad ydym yn gwastraffu dŵr a chadw’r dŵr yn llifo i’ch tapiau. Fe allwch chi wneud eich rhan hefyd drwy ein ffonio ar 0800 052 0130 os welwch chi ddŵr yn gollwng i’n tîm 👷🏾‍♀️gael ei drwsio’n syth https://t.co/Zl10ru46No

Mae ein timau yn gweithio’n galed yn trwsio pibellau dŵr sy’n gollwng 💦fel nad ydym yn gwastraffu dŵr a chadw’r dŵr yn llifo i’ch tapiau. Fe allwch chi wneud eich rhan hefyd drwy ein ffonio ar 0800 052 0130 os welwch chi ddŵr yn gollwng i’n tîm 👷🏾‍♀️gael ei drwsio’n syth https://t.co/Zl10ru46No

Our teams are working hard repairing leaks 💦on our network so that we don’t waste water and keeping your water flowing. You can do your bit by lets us know straight away if you spot a leak. Call us on 0800 052 0130 and we’ll send a team 👷🏼 👷🏾‍♀️ out urgently https://t.co/GbPy1R5GP2

Our teams are working hard repairing leaks 💦on our network so that we don’t waste water and keeping your water flowing. You can do your bit by lets us know straight away if you spot a leak. Call us on 0800 052 0130 and we’ll send a team 👷🏼 👷🏾‍♀️ out urgently https://t.co/GbPy1R5GP2

You may think you’re a good swimmer, but the freezing temperatures, deadly currents and hidden machinery of a reservoir will drag you under. A RT could help save a life. https://t.co/tYTo3IvMrh

Hyd yn oed os ydych chi’n credu’ch bod chi’n nofiwr cryf, bydd y dŵr oer iawn, lladdfa’r cerrynt a’r peiriannau cudd mewn cronfa ddŵr yn eich tynnu chi i lawr. Gall nofio mewn cronfeydd ladd. Rhannwch hyn – gallai helpu i achub bywyd. https://t.co/NBf4vdInhc

Did you know...Welsh Water treats and supplies about 800 million litres of clean water a day to our 3 million customers – that's roughly 320 Olympic-size swimming pools! Using water wisely today means we can protect water resources for future generations. https://t.co/1bJ532D053 https://t.co/wGLQBYWmda

Did you know...Welsh Water treats and supplies about 800 million litres of clean water a day to our 3 million customers – that's roughly 320 Olympic-size swimming pools! Using water wisely today means we can protect water resources for future generations. https://t.co/1bJ532D053 https://t.co/wGLQBYWmda

Wyddech chi...fod Dŵr Cymru’n trin ac yn cyflenwi tua 800 miliwn litr o ddŵr glân i 3 miliwn o gwsmeriaid bob dydd - digon i lenwi 320 pwll nofio Olympaidd! Trwy ddefnyddio dŵr yn ddoeth heddiw gallwn amddiffyn adnoddau dŵr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. https://t.co/vIuHBnhQpc https://t.co/q6qYZ7RnqO

Wyddech chi...fod Dŵr Cymru’n trin ac yn cyflenwi tua 800 miliwn litr o ddŵr glân i 3 miliwn o gwsmeriaid bob dydd - digon i lenwi 320 pwll nofio Olympaidd! Trwy ddefnyddio dŵr yn ddoeth heddiw gallwn amddiffyn adnoddau dŵr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. https://t.co/vIuHBnhQpc https://t.co/q6qYZ7RnqO

A dripping tap can waste at least 15 litres of water a day – that’s two bucketfuls! Tighten up taps or, if necessary, fit a new washer to avoid water going straight down the drain. Water's precious, let's not waste it.  For more water saving tips go to https://t.co/1bJ532D053 https://t.co/ufGVtrBFzT

Gall tap sy'n diferu wastraffu dros 15 litr o ddŵr y dydd - 2 lond bwced! Tynhewch y tapiau, neu os oes angen, gosodwch wasier newydd fel nad yw'r dŵr yn mynd yn syth i’r draen. Mae dŵr yn werthfawr, peidiwch â'i wastraffu. Am ragor o gynghorion ewch i https://t.co/BKEG7LXQ55 https://t.co/QLAZ6OZAo3

If you know someone who should be top of our list in times of need, sign them up to our priority services register.  If their supply is ever interrupted we'll deliver bottled water to their door. Sign up at https://t.co/OVZpaYSPFJ https://t.co/HMlXHbdRRV

If you know someone who should be top of our list in times of need, sign them up to our priority services register. If their supply is ever interrupted we'll deliver bottled water to their door. Sign up at https://t.co/OVZpaYSPFJ https://t.co/HMlXHbdRRV

Os ydych chi'n nabod rhywun a ddylai fod ar dop ein rhestr mewn cyfnod o angen, cofrestrwch nhw ar ein cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth.  Os oes problem gyda'u cyflenwad, byddwn ni'n danfon dŵr potel i'r drws. Cofrestrwch yn https://t.co/OVZpaYSPFJ https://t.co/6tYGLJsLLm

Os ydych chi'n nabod rhywun a ddylai fod ar dop ein rhestr mewn cyfnod o angen, cofrestrwch nhw ar ein cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth. Os oes problem gyda'u cyflenwad, byddwn ni'n danfon dŵr potel i'r drws. Cofrestrwch yn https://t.co/OVZpaYSPFJ https://t.co/6tYGLJsLLm

Gredech chi fyth y pethau mae’n tîm gwastraff yn eu ffeindio mewn carthffosydd. Fe ffeindion nhw raw yng Nghaerdydd yn ddiweddar - wir! 

Mae cam-drin carthffosydd yn gallu achosi llifogydd a llygredd mewn cartrefi ac yn yr amgylchedd. Rhowch eich sbwriel yn y bin ️🗑️ https://t.co/kfAhGzlsLf

Gredech chi fyth y pethau mae’n tîm gwastraff yn eu ffeindio mewn carthffosydd. Fe ffeindion nhw raw yng Nghaerdydd yn ddiweddar - wir! Mae cam-drin carthffosydd yn gallu achosi llifogydd a llygredd mewn cartrefi ac yn yr amgylchedd. Rhowch eich sbwriel yn y bin ️🗑️ https://t.co/kfAhGzlsLf

You wouldn’t believe the things our waste team find in our sewers. They recently came across a spade in Cardiff and we’re wondering how that ever got in there. 

Sewer misuse can cause flooding and pollution in homes and the local environment.

Put your rubbish in the bin 🗑️ https://t.co/cDropsR7Ql

You wouldn’t believe the things our waste team find in our sewers. They recently came across a spade in Cardiff and we’re wondering how that ever got in there. Sewer misuse can cause flooding and pollution in homes and the local environment. Put your rubbish in the bin 🗑️ https://t.co/cDropsR7Ql

Moving home as a student? If you've moved you need to let us know - and it's easy to do! Just complete our quick online form: https://t.co/wey7VqO69h https://t.co/AcgFyxznHR

Moving home as a student? If you've moved you need to let us know - and it's easy to do! Just complete our quick online form: https://t.co/wey7VqO69h https://t.co/AcgFyxznHR

Ydych chi’n fyfyriwr ac wedi symud? Yna mae angen i chi adael i ni wybod -ond peidiwch a phoeni mae’n hawdd! Cwblhewch y ffurflen syml hon https://t.co/SRfrWWx24d https://t.co/sSxVG1o6PK

Ydych chi’n fyfyriwr ac wedi symud? Yna mae angen i chi adael i ni wybod -ond peidiwch a phoeni mae’n hawdd! Cwblhewch y ffurflen syml hon https://t.co/SRfrWWx24d https://t.co/sSxVG1o6PK

Mae Alan a’r tîm rhwydwaith yn gweithio ddydd a nos yn chwilio am ddŵr yn gollwng o’r rhwydwaith fel nad ydym yn gwastraffu dŵr. Os ydych chi’n gweld dŵr yn gollwng 💦 ffoniwch ni ar 0800 052 0130 i ni ei drwsio’n syth https://t.co/56J562M1aW

Mae Alan a’r tîm rhwydwaith yn gweithio ddydd a nos yn chwilio am ddŵr yn gollwng o’r rhwydwaith fel nad ydym yn gwastraffu dŵr. Os ydych chi’n gweld dŵr yn gollwng 💦 ffoniwch ni ar 0800 052 0130 i ni ei drwsio’n syth https://t.co/56J562M1aW

Next Page