Тэр Мөнхбаясгалан гэж эмэгтэй хэн нэгэн рүү дайраад эхэлбэл тэр дайруулаад байгаа хүн маш зөв ажилладаг, "эрүүл" хүн байдаг. Нинжжамц их юм хийгээд, сайн ажиллаж байгаам байна гэдэг итгэл бүр батжив.

Replies