และกับหรือสลับที่ได้เปลี่ยนกลุ่มได้,ถ้าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือได้ปฏิเสธตัวหน้าหรือตัวหลัง,แจกแจงและเข้าไปในหรือ แจกแจงหรือเข้าไปในและ #สมมูล